bibalü pər


bibalü pər
f. qolsuz-qanadsız

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.